Tag: tri phủ

NHỮNG CHUYỆN LY KÌ Ở QUÊ NỘI – CHUYỆN THỨ TƯ: THẰNG TỤNG

Tác giả:Thanh Phú

Ông Nguyễn Đệ, năm mươi hai tuổi, đương là huyện lệnh huyện Phù Giai. Ông là quan thanh liêm, nhận lương triều đình để sống, bà con cho gì thì lấy chứ tuyệt nhiên không đòi hỏi.

Vợ chồng ông Đệ lận đận đường con cái, mãi đến năm ông bốn mươi lăm tuổi mới sinh được một đứa con trai. Bởi vậy mà hai vợ chồng cưng chiều nó hết mực.

Năm thằng nhỏ lên bảy, một buổi chiều bà người hầu dẫn nó ra giếng tắm rửa. Chẳng may nền giếng hôm ấy nổi rêu, thằng nhỏ trượt chân ngã ngửa ra sau, gáy đập mạnh lên thành giếng chết ngay tại chỗ. Bà người hầu thấy nó đã ngưng thở thì sợ hãi hô hoán lên. Thằng Tụng, người làm công nhà ông Đệ, nghe được liền chạy ra bế thằng nhỏ vào đặt giữa phòng khách. Bà người hầu biết lần này tội là ở mình nên quỳ ngay trên sân, không dám theo vào.

ĐỌC TIẾP